Tarihte Bugün

0
842

33 yaşındaki Sofya Askeri Ataşesi Mustafa Kemal, 11 Mayıs 1914 gecesi Sofya’da katıldığı kıyafet balosunda giydiği ve birinci seçildiği İstanbul Topkapı Sarayı’ndan özel izinle getirttiği Yeniçeri devrinin Serhat Beyi kıyafeti Bulgaristan’da yaşayan Türk halkının da belleklerine büyük izler bırakmıştı.

Kurtuluş Savaşı sırasında Türk ordusunun kazandığı zaferler Bulgaristan Türkleri üzerinde büyük bir sevinç yaratıyordu. Bulgaristan’da Türkler evlerine ve iş yerlerine Yeniçeri kıyafetli Mustafa Kemal Paşa’nın resmini asıyorlar, Anadolu’da milli hareketin başarılı olmasından çok büyük gurur duyuyorlardı.
Bulgaristan Türklerinin Yeniçeri kıyafetli fotoğrafla birlikte yayınladığı yazının metni şöyleydi: ”Türklüğün kurtarıcısı, bütün İslam alemince de taktir ve tebcil edilmektedir. Mustafa Kemal Paşa, Türkiye’yi istiklâl ve kurtuluşu uğrunda mücadeleye başladığı günden beri, Türklerin olduğu gibi diğer memleketlerdeki din kardeşlerimizin de hürmet ve muhabbetini celp eyledi.
Yeryüzünde, Türkiye’nin kurtarıcısını sevmeyen, onun muvaffakiyetine dua etmeyen hakiki Müslüman kalmamıştır. Namı, cihana yayılmış, her din kardeşimizin kalbinde ve lisanında yer tutmuştur. Bu cümleden olarak Anadolu’nun mücadelesini bizim kadar büyük bir alâka ile takip eden Bulgaristan Müslümanları da Mustafa Kemal Paşa’nın yayınladığımız resmini ve özgeçmişini bir hatıra olarak bastırmışlardır.” Tevhid-i Efkar gazetesi, 20 Aralık 1921
Mustafa Kemal Atatürk
Kaynak:https://www.facebook.com/BulgaristanGocmenleri89