STK’lar Salda Gölü için harekete geçti!

0
356

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü’nde yapılmakta olan Millet Bahçesi inşaatı karşı olan 67 sivil toplum örgütü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan projenin iptalini istedi.

67 sivil toplum örgütü tarafından yapılan çağrıda, Salda Gölü ve Çevresi’nin 20’si endemik 301 bitki, 114 omurgalı canlı ve 69 kuş türüyle bir “Yaşam Merkez” olduğuna işaret edilen ortak bildiride, “Göl kıyısına 43 bina ve 140.000 metrekare inşaat projesi olan Millet Bahçesi projesini iptal edin” denildi.

Millet Bahçesi yapılmak istenen Salda Gölü’ne geçtiğimiz günlerde kamyon ve dozerlerle girilmiş sahildeki kumlar yerlerinden alınarak başka bir alana taşınmıştı.

Göl kıyısında inşaat makinelerinin çalıştığını gösteren video ve fotoğrafların yayınlanmasıyla olay kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

Tepkilerin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi yapımını yüklenici firma hakkında soruşturma başlattıklarını söyledi.

Sözcü’nün haberine göre, dün bir araya gelen 67 sivil toplum örgütü inşaatın bir an önce durdurulması ve Millet Bahçesi projesinin İptal edilmesini istedi.

2. DERECE DOĞAL SİT ALANI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yazılan ortak bildiride şu ifadelere yer verildi, “Bilindiği üzere Burdur ili Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan Salda Gölü, 14/06/1989 tarih ve 786 sayılı karar ile ‘1. Derece Doğal Sit Alanı’ olarak ilan edilmiştir. Bu karardan sadece üç yıl sonra (28.7.1992 tarihinde)turizmin canlandırılması amacı düşünülerek, gölün kıyısındaki bazı alanlar ne yazık ki 2. Derece Doğal Sit Alanı’na düşürülmüştür. Salda Gölü, eşsiz doğasının yanında, gerek endemik, gerekse nesli tehlike altında olan bitki ve yaban hayatı kaynak değerleriyle dikkat çekmektedir.”

TÜRKİYE’NİN 3’ÜNCÜ EN DERİN GÖLÜ

Ayrıca sahip olduğu 184 m. derinlik ile Türkiye’nin 3’üncü en derin gölü olup, temiz, oligotrofik özellikte, az tuzlu, yüksek alkalin değerine sahip jeomorfolojik özellikleriyle, dünyaya 225 milyon km uzaklıkta bulunan Mars gezegeninin yüzey özelliklerini taşıyan dünyamızdaki 2 bölgeden birisi olma özelliğini taşımaktadır.

Biz ve herkes biliyoruz ki, Salda Gölü mutlak korunması gereken ‘I. Derece Doğal Sit Alanı’ özelliği taşıyan çok ender bulunan bir ekosistemdir.

Salda Gölü bu özellikleriyle, yalnızca bizim olmaktan çıkmış ve kabul etmemiz gerekir ki; “Salda Gölü; bir Dünya Mirası”dır.

Bu yüzden Salda Gölü habitat ve ekosistemi, bugünden sonra hiçbir bozunuma uğramadan, mutlak surette gelecek nesillere korunarak olduğu gibi taşınması gerekmektedir.

BİTKİ VE YABAN HAYATI TÜRLERİ AÇISINDAN DA OLDUKÇA ZENGİN

Salda Gölü ve yakın çevresi, bitki ve yaban hayatı türleri açısından da oldukça zengin bir yapı göstermektedir. Göl çevresinde 61 familyaya ait 20’si endemik 301 sucul ve karasal bitki türü bulunmaktadır.

Bu bitkilerden endemik ve IUCN’e göre nesli kritik tehlikede (CR) olan yani her an yok olabilir özellik taşıyan Vebrascum dudleyanum (Salda sığırkuyruğu) ve Vebrascum flabellifolium (Sığırkuyruğu) ile en az endişe verici (LC) özellik taşıyan Bolanthus thymoides, (Çorak havalotu), Trigonella rostrata ve Amelanchier parvifloravar.parviflora (Karagöz) bitkileri bulunmaktadır.

NESLİ TÜKENMEKTE OLAN TÜRLERİN YAŞAM ALANI

Alanda ayrıca 8 adet iç su balığı, 5 adet iki yaşamlı, 27 adet sürüngen, 69 adet kuş, 5 adet memeli olmak üzere toplam 114 omurgalı canlı türü bulunmaktadır.

Alandaki 69 kuş türünden 54’ü yerli ve/veya yaz göçmeni, 15’i ise kış göçmenidir. Bu kuş türlerinden Alcedo atthis (Yalıçapkını) türü Critically (CR) yani kritik tehlike kategorisinde, Phalarocorax aristotelis (Tepeli karabatak), Ardea purpurea (Erguvani balıkçıl), Ardea alba (Büyük ak balıkçıl), Falco tinnunculus (Kerkenez), Athene noctua (Kukumav), Phoenicurus ochruros (Kara kızılkuyruk), Oriolus oriolus (Sarıasma), Sylvia atricapilla (Karabaş ötleğen), Ficedula albicollis (Halkalı sinekkapan) ve Sylvia communis (Akgerdanlıötleğen) türleri ise IUCN’e göre Endangered (EN) yani tehlikede olan türlerdir.

“DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR”

Yukarıda belirtilen özelliklerden dolayı çivi bile çakılmaması gereken eşsiz bir alan olan Salda Gölü’nde Millet Bahçesi projesi kapsamında 43 bina dikilecek ve 140 bin m2 inşaat yapılacaktır.

Bu eşsiz bir dünya mirası olan Salda Gölü’nün yok olması anlamına gelmektedir. Bu durum akla ziyan bir projedir. Salda Gölü’nde yapılmak istenen Millet Bahçesi projesi hiç zaman kaybetmeden durdurulmalı ve derhal iptal edilmelidir.
Kaynak:SÖZCÜ