Elektrikli scooter Meclise geliyor

0
604

Meclis, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi için çalışacak. Kamu Başdenetçiliğine yeniden seçilen Şeref Malkoç, 1 Aralık Salı saat 15.00’te toplanacak Genel Kurul’da yemin edecek.

Danışma Kurulu toplanarak Plan ve Bütçe Komisyonu’nda müzakereleri tamamlanan 2021 yılı bütçesi üzerinde konuşma sürelerini belirleyecek. Danışma Kurulu’nun önerisi daha sonra Genel Kurul’da oylanacak.

Bu hafta Genel Kurul’da 35 maddelik Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerine başlanacak.

Teklifle, çevre kirliliğini önlemek ve yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlamak, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde bulunmak üzere Türkiye Çevre Ajansı kurulacak.

Türkiye Çevre Ajansı’nın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin mal ve hizmet alımları, “ceza ve ihalelerden yasaklama” hükümleri hariç Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayacak.

Çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri de eklenecek.

Sıfır atık yönetim sistemini kurarak belge alanlar, türlerine göre kaynağında ayrı biriktirdikleri atıklarını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre lisansı almış atık işleme tesislerine geri kazanımı sağlanmak üzere verebilecek.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara aykırı plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına, depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 lira para cezası uygulanacak.

Elektrikli scooter teşvik edilecek

Elektrikli scooterin (e-skuter) teşvik edilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla paylaşımlı e-scooterdan alınacak işgal harcı bedeli en az tarife üzerinden hesaplanacak. Belediyelerce bir e-scooterdan günlük 16 lira 66 kuruş işgal harcı alınacak.

Kara yollarındaki bisiklet yol ve şeritlerinde, bisiklet ve e-skuter kullanabilmek için 15 yaşını bitirmiş olmak gerekecek.

Otoyol, şehirlerarası kara yolları ve azami hız sınırı saatte 50 kilometre üzerinde olan kara yollarında e-skuter kullanılamayacak.

İl özel idareleri ve belediyeler, yaya yolu, bisiklet ile e-skuter yol, şerit, park ve şarj istasyonlarını yapacak.

Çevre izni ve lisansı olmayan faaliyetler, süre verilmeksizin durdurulacak.

Komisyonlar

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürecek. Komisyon, salı günü Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, çarşamba günü ise Türkiye Elektromekanik Sanayii AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün hesaplarını inceleyecek.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu ise çarşamba günü toplanarak gündemindeki konuları ele alacak. Kaynak:DÜNYA