“Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.”

0
491

“Dünyada iki bilinmeyen vardır. Biri kutuplar, diğeri Türkler.”
Fransız Tarihçi, Albert Sorel – 1889

“Eğer bir Türk devleti olmasaydı mutlaka yaratmak gerekirdi.”
Fransa ilk Cumhurbaşkanı, Adolph Tiers – 1850

“İnsanlari yücelten iki büyük meziyet vardır: Erkeğin cesur, kadının namuslu olması. Bu iki meziyetin yanında hem erkeği, hem kadını şereflendiren bir meziyet vardır. İcabında tereddütsüz canını feda edebilecek kadar vatanına bağlı olmak. İşte Türkler bu meziyetlere ve fazilete sahip kahramanlardır. Bundan dolayıdır ki Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler.”
Fransa İmp. Napoleon Bonaparte – 1801
“Türkün yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü, zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek mümkündür. fakat pek güç olan, Türkün özünü göstermektir. Bu öz, ayışığı gibi görülür fakat gösterilemez. Fransız Ressam, Alexandre Gabriel Decamps – 1830
“Türkçeyi öğrenmek benim için büyük bir mutluluk oldu. Çünkü Türk`ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı örten zevksiz bir perde oluyor.”
Fransız Bilgini, Antonie Gelland – 1704
“Türklerin yalnız sonsuz bir cesareti değil, iradeleri sersemleştiren bir sihirbaz zekası vardır. İşte Türk, bu zekasıyla zafer kazanır, uygarlıklar yaratır ve insanlık dünyasında en şerefli hizmeti başarır. Zaten Avrupanın yarısını yüzyıllarca boyunduruk altına almak başka türlü mümkün olamazdı.”
Rus Komutan Çarnayev – 1922
“Rusya tarihinde Türklerin olmadığı bir dönemden söz etmek pek mümkün değildir, hangi Rus’u kazısanız altından mutlaka Tatar çıkar deyimi aslında tarihi ve kültürel bir gerçekliği de ifade ediyor”
Vladimir Putin – 2010
“Türk kadınlarının en büyük süsü Türk oluşlarıdır. Onlar süslenmek için elmas veya zümrüt takınmıyorlar, belki üzerlerinde taşıdıkları o taşları süslemiş ve kıymetlendirmiş oluyorlar. Çünkü her Türk kadını canlı bir inci ve paha biçilmez bir pırlantadır.”
İngiliz Yazar – Lady Mary Wortley Montagu
“Kılıcı insafsız bir beceriyle kullanan Türkün eli, yendiği insanların yarasını sarmakta da ustadır.”
İskoç Şair, Lord Bayron – 1801
“Savaşın zevkini almak isteyen herkes Türklerle savaşmalıdır.”
İngiliz Tümgeneral, Sir Charles Vere Ferrers Townshend
“Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstatlardır.”
Avusturyalı Tarihçi Diplomat, Joseph von Hammer-Purgstall
“Kahramanlık ve cesaret bakımından Türklerden üstün; büyük hedeflere ulaşmak bakımından da onlardan dirayetli hiçbir kavim yoktur..Cenab-ı Hak onları aslan sıfatında yaratmıştır”
Mısırlı Tarihçi- İbn-i Hassul
“Türkler kahramadırlar, dostlarına zarar vermezler. Yüce Türk milleti tuttuğu eli bırakmaz, sözünden dönmez, iyi ve kötü günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir ulusla el ele vermek yeryüzünde her zorluğu yenmek için sonsuz bir güç ve yetenek kazanmak demektir.”
Çek Bilgini, Jon Amos Comenuis – 1630
“Türkün şevkat ve insaniyet duygusunu inkar mümkün değildir. Bu duygu insanı atalete sevkedip sefaleti artırmakla beraber, teşkilatı düzensiz bir toplumun bir derdine tek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular, yani en küçük iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, büyük bir nezaketle yapılan konukseverlik adeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkarı da mümkün değildir.”
İtalyan Edebiyatçı, Edmondo De Amics – 1900
“Türk gibi ölüme gülerek bakan bir eri başka hiçbir ulusta bulamazsınız. Yalnız ona iyi bir komutan gerektir. “
Alman Binbaşı, Mullman – Çanakkale Hatıratı
“Kaçınılmaz olan şu ki, Türklerin ruhu yeniden parlayacak ve silah kullanmak için doğan bu kahraman milletin tarihi eski ışığını bulacaktır.”
Alman Feldmareşal von Moltke
“Tarih, Türkler’den çok şey öğrendi. Onların elinden çıkma öyle eserler var ki bunlar medeniyetin birer ziynetidir.” Alman Tarihçi – Hammer
“Türk dilini incelerken insan zekasının dilde başardığı büyük mucizeyi görürüz.”
Alman Filolog – Friedrich Müller.
“Türkler pek farkında değil ama Avrupalılar şu gerçeğin farkındadır. Tarihten Türkler çıkarılırsa ortada tarih diye bir şey kalmaz”
Alman iktisatçı – Fritz Neumark
“Silahlı milletin en canlı örneği Türklerdir.
Türk köylüsünün orak, katibinin kalem ve hatta kadınlarının etek tutuşunda silaha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi oturur, keşfe yollanan asker gibi uyanık yürür.”
Alman Genelkurmay Başkanı, Helmuth Karl Bernhard – 1911
“Onlara ‘Türk’ adını Tanrı’nın kendisi verdi. Tanrı dünya milletlerinin idare dizginlerini onlara verdi ve zamanımızın hükümdarlarını hep onlardan seçti.
Türklerin oklarından korunmak isteyenler onlara düşman değil dost olsun. Onlarla dost olmanın en iyi yolu onların diliyle konuşmaktır. Türkler onların diline sığınıp Türkçe konuşanları kendilerinden sayarlar”
Kâşgarlı Mahmud
“Türklere gelince; Dünya krallarından hiçbiri ne Hüsrev ne Sezar ne İskender ne de Nebukadnezar onlarla karşılaştırılamaz..Hüsrev’e gelince, o Perslerin lideri ve krallarıydı, ancak Persler Türklerden tamamen eksiktir..
Sezar ve İskender’e gelince, onlar Yunanlıların ve Romalıların krallarıydı, ancak yine Yunanlılar ve Romalılar büyüklük açısından Türklerle karşılaştırılamaz”..
Ünlü tarihçi ve filozof İbn-i Haldun – 1394
“Türkler atını kendisi yetiştirir, atının adını söylerse atı onu takip eder, koşarsa atı arkasından koşar. Atlarına adeta vücutlarının bir uzvu gibi hükmederler, hızla koşan atların üstünde geriye dönerek isabetli ok atarlar. Türk’ün ömrünün günlerini toplasan atı üzerinde geçen günlerinin daha çok olduğunu görürsün. Altındaki hayvanı dinlendirmek isterse inmeden diğerine biner. Türk hem çoban, hem siyasi, hem cambaz, hem baytar hem de süvaridir. Hülasa, bir Türk başlı başına bir millettir.”
Arap alim ve düşünür – El Cahiz – 740
“Ey müminler, hadiste açık bir şekilde “Türkler size dokunmadıkça siz de Türklere dokunmayınız!” denilmiştir. Haddi zatında bu hadis, Hz. Peygamberin bütün Araplara bir nevi vasiyeti ve uyarısı mahiyetindedir. Aklı selim için yol bizim Türklerle mütareke içinde dostça yaşamamızdır. Bir millet ki Zülkarneyn (Büyük İskender) bile bütün yeryüzüne bir kasırga gibi harb ve kılıçla hâkim olduktan sonra, onlarla harbetmekten çekinmiş ve; ‘Onları bırakın, onlara Türk deyiniz!” demiş ve onlara hiç dokunmamıştır. Şimdi siz, böyle bir milleti ne zannediyorsunuz? Onlarla başa çıkmak pekde kolay olmasa gerektir..”
Halife Ömer devri katiplerinden – Ebu Osman Amr bin Bahr el-Kinani – 753
“Türkler savaş anında ne yaman bir düşmandır. Onların (düşmanlarına) verecekleri (ganimet) çok az, alacakları ise pek çoktur, sakın o nehri (Ceyhun) aşmayın, aşmayın ki Belence’de Abdurrahman b. Rebîʻa el-Bâhilî’nin başına gelen bir başka sahabenin ve ordusunun başına gelmesin.”
İslam Halifesi Hz.Ömer
“Ebu Süfyân da Türklerle savaşma konusunda temkinli davranmıştır. Nitekim “Türklere ilişmeyin” hadisinin ravileri arasında oğlu Muâviye de bulunmaktadır. Muâviye, Ermeniye bölgesinde Türklerle savaşıldığını duyduğunda kızmış ve Ermeniye valisine, “Anası ölesice, sana herhangi bir şekilde onları tahrik etme demedim mi?” diyerek çıkışmış ve “Allah Resûlü’nden duydum ki” diyerek söz konusu hadisi zikretmiştir”..
İbn Ḳuteybe – el-Meʻârif
“Dünyada, Türklerden başka hiçbir ordu bu kadar süre ayakta duramaz. Türklerden başka dini ve vatanı uğruna canını vermeye hazır asker yoktur”
General Hamilton – Gallipoli
“Türk milleti ikibin yıldır profesyonel askerdir. Bütün Türklerin mesleği askerliktir. Dünyanın hangi ordusuna sorarsanız sorun, Türk askerinin karşısında düşünmenin hiç de kolay olmadığını veya olamayacağını size söyler.”
Birleşik Krallık Ordusu – Donaldson.
“Türkler ölmeyi biliyorlar, hem de iyi biliyorlar. Ben de ölmeyi bilen bir milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar tecrübeliyim. Burada hiç yoktan ordular kurmak ve bu orduları ölüme sürüklemek mümkün. Bu imkanlardan bol bol faydalanıyorum. Fakat, meydana getirdiğim orduları sendeleten bir engel var: Türklerin yaşayan hatıraları! Üç-dört yüzyıl önce her kudreti ve her milleti yenen Türkler, şimdi de silinmez hatıralarıyla her teşebbüsü sendeletiyorlar. Hemen her yürekte bu korkuyu seziyorum. Demek ki yalnız Türkleri değil, onların tarihini de yenmek lazım. Bu durumda ben, Türklerin düzinelerle milleti idare etmelerindeki sırrı da anlıyorum. Onlar milletleri bir kere yeniyor fakat kazandıkları zaferleri ruhlara ve nesillere nakşedebiliyorlar.”
Avusturyalı Komutan – M. Montecuccoli..
“Çanakkale`de başarılı olamadık. Nasıl başarılı olurduk ki? Zira Türkler yuvasına girilmiş aslanların hiddetiyle, cüret ve cesaret kahramanlığı ile savaşıyorlardı. Bugüne dek böyle bir millet görmedim.”
Birleşik Krallık Stratejist – Sir Julien Corbet
“Türk askeri cesurdur. Anavatanını sever ve onun için gerekirse çekinmeden canını feda eder. “
Albert Einstein..
“Haydi beni bir daha tutuklayın İngilizler! Ama görüldü ki tutuklama ve öldürmeyle iş bitmiyor! İşte Türkler, kendi cenaze merasimi için hazırlanan tabutlarını, sahiplerinin başlarına geçirdiler.”
Mohandas Karamçand Gandi
“Bu sahne, en az 7.000 yıllık bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarıyla sallandı, beşikteki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı. Tabiatın güçlerinden korkardı ama onlara alıştı. Onları tabiatın babaları olarak tanıdı. Birgün tabiatın çocuğu, tabiatın kendisi oldu. Şimşek, yıldırım, güneş oldu, Türk oldu. O bir gök gürültüsü, şimşek, o dünyayı aydınlatan bir güneştir.
İşte Türk budur !..”
Mustafa Kemal Atatürk – 1920
kAYNAK: sosyal/Medya (Sifin) Ali Okan Sarıca / kırk kür’şad / Denizli