Bakanlık Salda’da kendi kararına ters düştü

0
414

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye’nin Maldivler’i olarak nitelendirilen Salda Gölü’nde hafta başı yaptığı imar plan tadilatı ile burada yapılması planlanan Millet Bahçesi ihalesini boşa düşürdü. İhalenin ilk imar planına göre düzenlendiğine işaret eden avukat Münip Ermiş, yeni değişikliğe uygun olarak bakanlığın ihaleyi iptal ettiğini duyurması gerektiğini söyledi. Yeşilova sakinleri de Salda Gölü’ndeki tüm imar planlarının iptali için bakanlık aleyhine dava açtı.

Dünyaca ünlü Salda Gölü’nde yapılaşmanın önünü açan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca düzenlenen 1/25 binlik çevre düzeni planı, 1/5 binlik koruma amaçlı nazım imar planı ve 1/binlik koruma amaçlı uygulama imar planı yargıya taşındı.

Yeşilova sakinlerinden Osman Altınışık, Meral Türkoğlu, Özdemir Korkmaz, Aysel Alp ve Gazi Osman Şakar’ın avukatları Münip Ermiş, Tuncay Koç ve Mustafa Şahin söz konusu imar planlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Isparta Nöbetçi İdare Mahkemesi’nde dava açtı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ‘özel çevre koruma alanı’ ilan edilen Salda Gölü’nün söz konusu imar planları ile ‘özel çevre koruma alanına’ hizmet edemeyeceği belirtilen dava dilekçesinde bölgenin 1. Derece Doğal Sit Alanı olduğu hatırlatıldı.

BAKANLIK, İTİRAZA ‘SESSİZ’ KALMIŞ!

Dava dilekçesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planları 10 Temmuz – 9 Ağustos tarihlerinde askıya çıkardığı, bu süreçte Yeşilova sakinlerinin imar planına itiraz ettiği, Bakanlığın ise yasal süre olan 60 gün içinde itiraza cevap vermediği ifade edildi. Dava avukatı Münip Ermiş, “Müvekkillerimizin itiraz taleplerine rağmen Bakanlık Salda Gölü’nde Millet Bahçesi yapılması için ihaleye çıktı. Kesinleşmeyen bir imar planı üzerine ihale yapılamaz; bu yasal değil. Zaten bu sebepten dolayı Salda ihalesi hukuka aykırı” ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNE AYKIRI DÜZENLEME

Dava dilekçesinde, Salda Gölü’nün 1. Derece Doğal sit alanıyken son yıllarda popülaritesinin artması üzerine bu alanı yapılaşmaya açan imar planı düzenlemesinin yapıldığı belirtilerek, “Alanın sit niteliğini kaybedeceği, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ilan edilen Özel Çevre Koruma fonksiyonu ile uyuşmadığı aşikardır. Yapılacak projeye ait ekolojik değerlendirme raporu mevcut projede yapılmamış olup, ekosisteme ne gibi bir zarar vereceği araştırılmamıştır. Böylesine önemli bir göl üzerinde ÇED süreci de işletilmeden planlama yapmak işin ne kadar ciddiyetsiz yapıldığının kanıtıdır. Dava konusu olan planlar Üst Çevre Düzeni Planına aykırıdır. Bu nedenlerle davacılar iş bu davayı ikame etmek zorunda kalmışlardır” denildi.

SALDA GÖLÜ’NDE İHALEYİ BOŞA DÜŞÜRECEK İMAR TADİLATI

Diğer yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, davadan bir gün önce Salda Gölü’nde imar planı tadilatı yaptı. Burdur Valiliği Çevre İl Müdürlüğü sitesinde 7 Ekim tarihinde ilan edilen imar planı tadilatında kumsal plaj alanı olarak tahsis edilen alan, ‘koruma alanı’ olduğu gerekçesiyle plandan çıkarıldı. Birinci imar planında Millet Bahçesi’nde sosyal donatı alanında yapılacak bungalov, çadırlar ve kamping alanları da yapılan değişiklikle planda yer almadı. Yeni plan tadilatına ayrıca “Yeni maden ocağı açılmasına izin verilmeyecek; mevcut ocakların ruhsat süreleri ise uzatılmayacak” ibaresi eklendi. Daha önce Millet Bahçesi rekreasyon alanı için planlanan ‘cafe-bar’ bölümündeki ‘bar’ ibaresi yeni düzenlemede imar planından çıkarıldı.

‘MİLLET BAHÇESİ İHALESİNİN İPTALİ DUYURULMALI’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca Salda Gölü’nde yapılan imar planı tadilatı sonrası Millet Bahçesi’ne ilişkin ihalenin iptal edilmesi gerektiğini açıklayan dava avukatı Münir Ermiş şunları söyledi:

“Şimdi Bakanlığın tüm ihaleyi durdurduğuna ilişkin açıklama yapması gerekiyor. Millet Bahçesi ihalesi, birinci imar planına göre yapıldı. Salda Gölü’nde ilk imar planına göre yapılan tüm proje ve ihalelerin iptal edilmesi gerekiyor. Millet Bahçesi’ne ilişkin yapılan ihalenin hiçbir hukuki temeli kalmadı. Yeni değişikliğe göre bungalov ve çadırlar plandan çıkarıldı. Plaj alanı da plandan çıkarıldı. Dolayısıyla ihalenin hukuki zemini kalmadı. Şimdi yapılması gereken şey yeni düzenleme planı yaptıkları için ihaleyi feshettiklerini ilan etmeleri lazım. Bizim imar planı iptali istemiyle açtığımız dava devam edecek. İmar planı tamamıyla değiştirilmedi. Millet Bahçesi kararı duruyor. Bina yerleşimi ve yoğunluğu ile ilgili durumda değişiklik yok. Değiştirilmeyen yerler için davamız sürecek.”

Kaynak: Gazete Duvar